Burdasınız: Ana Sayfa » Genel » Kayınbabamın Dilini Bağlama Duası

Eşinizin babasının dilini bağlayarak her işe karışmasını engellemek ve kocanızı etkilemesine mani olmak için meydana gelen tertiplerdir. Kuvvetli tek çalışmadır. EL-HAKİYMU esmasını ne murad olursa olsun 78 kere süren kimsenin haceti olabilir .

“Bismilahi emseyna bismillahi asbahna. Bismillahillezi leyse kemislihi şeyün yemte-niu bihi ve bi kuvveti’llahi’lleti la turamu ve la tudamu ve bi sultani’llahi’l-münî nahteci-bu ve bi esma’llahi’l-hüsna lilliha neûzü bil-lahi’l-Azîmi mine’l-beliyyeti ve mine’ş-şey-tani’l-mütemerridîne ve min şeyatini’l-insi ve’l-cinni ve min şerri külli muğlakin ve münteşirin ve min şerri ma yahrucu bi’lleyli ve yükemminu bi’nnehari ve yükemminu bi’lleyli ve yahrucu bi’nnehari ve min şerri ma haleka ve zere e ve bere e ve min ibli-si’llaîn ve cunudihi ve etbaihi ve min şerri ma yettaki eûzü bi’llahi’ssemiil-alîm mine’ş-şeytani’rracîm. Ve min şerri ma halaka bismi’llahi’rrahmani’rrahim.

Ve’ssaffati saffen. Fe’zzaciratı zecren fe’ttaliyati ikren. İnne ilahüküm levahid. Rabbü’ssemavati ve’l-ar-di ve ma beynehüma ve Rabbu’l-meşarık inna zeyyenna’ssemae’ddünya bi zinetin il-kevakib ve hifzan min külli şetanin mârid. La yessemmeûne ile’l-melei’l-a’la ve yuk-zefûne min külli canib. Dühûran ve lehüm azabün vasib illa men hatıfe’l-hatfete fe el-beahu şihabun sakıb kema kale’llahu Teala fî kitabihi’l-kerim “ileyhi yas’udu’l-kelimü’t-ta-yyiu ve’l-amelüs salihu yerfeuh” En iyisin Allah bilir. Böylece tamam oldu ve bitti. Bu tecrübe edilmiş bir faidedir.

Yorum Yok


© 2013 Büyü,Medyum Olcay · Subscribe: Posts Comments- !!! MEDYUM OLCAY HOCA RESMİ SİTESİDİR !!!! ·
ask