Burdasınız: Ana Sayfa » Genel » Kayınbabamın Dilini Bağlama Duası

Eşinizin babasının dilini bağlayarak her işe karışmasını engellemek ve kocanızı etkilemesine mani olmak için meydana gelen tertiplerdir. Kuvvetli tek çalışmadır. EL-HAKİYMU esmasını ne murad olursa olsun 78 kere süren kimsenin haceti olabilir .

“Bismilahi emseyna bismillahi asbahna. Bismillahillezi leyse kemislihi şeyün yemte-niu bihi ve bi kuvveti’llahi’lleti la turamu ve la tudamu ve bi sultani’llahi’l-münî nahteci-bu ve bi esma’llahi’l-hüsna lilliha neûzü bil-lahi’l-Azîmi mine’l-beliyyeti ve mine’ş-şey-tani’l-mütemerridîne ve min şeyatini’l-insi ve’l-cinni ve min şerri külli muğlakin ve münteşirin ve min şerri ma yahrucu bi’lleyli ve yükemminu bi’nnehari ve yükemminu bi’lleyli ve yahrucu bi’nnehari ve min şerri ma haleka ve zere e ve bere e ve min ibli-si’llaîn ve cunudihi ve etbaihi ve min şerri ma yettaki eûzü bi’llahi’ssemiil-alîm mine’ş-şeytani’rracîm. Ve min şerri ma halaka bismi’llahi’rrahmani’rrahim.

Ve’ssaffati saffen. Fe’zzaciratı zecren fe’ttaliyati ikren. İnne ilahüküm levahid. Rabbü’ssemavati ve’l-ar-di ve ma beynehüma ve Rabbu’l-meşarık inna zeyyenna’ssemae’ddünya bi zinetin il-kevakib ve hifzan min külli şetanin mârid. La yessemmeûne ile’l-melei’l-a’la ve yuk-zefûne min külli canib. Dühûran ve lehüm azabün vasib illa men hatıfe’l-hatfete fe el-beahu şihabun sakıb kema kale’llahu Teala fî kitabihi’l-kerim “ileyhi yas’udu’l-kelimü’t-ta-yyiu ve’l-amelüs salihu yerfeuh” En iyisin Allah bilir. Böylece tamam oldu ve bitti. Bu tecrübe edilmiş bir faidedir.

Bir önceki yazımız olan Erkeğin Aşık olabilmesi için yapabileceğiniz büyü başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Yorum Yok

© 2013 Büyü,Medyum Olcay · Subscribe:
Advertisment ad adsense adlogger
medyumlar