Kız İsteme Duası

Evlenmek maksadı ile istenilen bir , kızı; kız istediği halde kızın anası ve babası şu kadar başlık isterim yahut bu kadar çeyiz yapılacak gibi bin bir zorluk ve güçlük çıkarır ve kızını vermemekte ısrar ederse yanlarına giderken bu hayırlı işin olmasına tavassut eden kimse sağ avucuna bir daire çizip içerisine:

evlenme-buyusu2

Lemakfencil kelimesini yazsın. Altına kızın ve annesinin ismi ile kızı kendisine isteyeceği kimsenin ve annesinin isimlerini de yazıp etrafına da Surei Kadri yâni İnnâ enzelnâhü sure-i şerîfesini ilâve etsin ve avucunu yumulu olarak kızın evine kadar gitsin. Eve gidince el sıkmak için açar. Ve biraz hoş beşten sonra kız isteme bahsi gelince, kimseye fark ettirmeden sağ elinin küçük parmağından başlayarak Kâf, Hâ, Yâ, Ayn, Sâd, diyerek parmakları avuca yummalı. Sonra sol elin küçük parmağından başlayarak Hâ, Mîm, Ayn, Sîn, Kâf, diyerek yine parmaklan avuca yummalıdır. Ve içinden bir Sure-i Fîl okuyup:
sevdigin-kisiyi-asik-etmeTermîhim kelimesine gelince sağ elin baş parmağından başlayarak her’ termîhim kelimesini söyledikçe bir parmağını açmalı. Sonra yine sol elin baş parmağından başlayarak birer birer küçük parmağa doğru Termîhim diyerek parmaklan açmalı. Onuncuda:

Bi hıcâratin min siccîl* Fe cealehüm ke asfin nıe’kûl*

deyip kimseye fark ettirmeden yüzlerine doğru çok hafiften üflemeli ve neticeyi alıncaya kadar yazılı olan sağ avuç yine yumrulu tutulmalıdır. Allahın izni ile vermek istemeyenler direnmeden kızlarının evlenmesine razı olur ve zorluk çıkarmaktan vaz geçerler. Bu tarif olunan ameliye yalnız kız istemekte değil haklı olduğun halde sana hakkını vermemekte inat eden her zalim ve cebbar kimseye tatbik olunabilir.

Not:    Lenıakfencil    kelimesi    Kuranı    Kerinvde sûre

başlarındaki huruflı nuraniyyenin miikerer olmayan hurufatının qdedi olup esma-i tahatilin ilk harflerinden meydana gelmiş olan yedinci ismidir.

Esma-i tahatil ve çok kıymetli hassaları hakkında dördüncü cildimizde geniş bilgi verilecektir.

Bir önceki yazımız olan Eşinin bağlanması için okuyacağın dua başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Pin It

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir