Bir Erkeğin Bana Aşık Olması için Dua

Kalp ve gönül huzuru isteyen kimse Cuma gecesi iki rekat Allah rızası için namaz kıldıktan sonra aşağıda gelen ayetleri yazarak üzerine alır ve her gün en az bir defada bu ayetleri okumaya devam eder...

Eşim Bana Aşık Olsun Duası

Allahın 99 ismi olan Esmaül-Hüsnadan muhabbete ait olan en güçlüferi, Ya Hay, Ya Vehhab, Ya Vacid, Ya Veli ismi şerifleridir. Kim! Bu ismi şeriflerin aşağıda gelen Vefkini seher vaktinde hazırlar ve ...

Giden kocayı geri getirme duası

Karı koca yada iki kişi arasında sevgi ve muhabbeti artırmak için aşağıda gelen ayeti kerime iki adet yazılır ve birincisi geçimsiz kimselere içinur. İkincisi ise; rüzgara maruz bir yerde ulu bir ağa...

Güzel görünmek için etkili dua

Bir kimse yüzünün nurlu ve parlak olmasını herkesin kendisine teveccüh etmesini talep ederse her gün aşağıda gelen duayı 120 defa okuması yeterlidir. Her ne niyetle okunursa okuyanın duası kabul olur...

Sevgilin Olması İçin Dua

Dünyada müminlerin, Ahritte de veliler ve sıddıkilerin sevgilisi olmak isteyen kimse bu duayı inanç ve itikadla günlük virid/zikir olarak okumaya devam etmelidir. Dua; “Ya Barie feIa şey-e küfvün, yü...

Karı Koca Barışmak İçin Dua

İki helal (eş) arasında huzur dirlik/düzen olmasa; bu dua temiz bir porselen tabağa yazılır ve temiz su ile silinerek birazda zemzem ilave edilir, üzerine de aynı dua bin (1000) defa okunduktan sonra...

Şirin görünmek için okunacak dua

Aşağıdaki duayı misk, safran okunuşu gülsuyu karışımı ile yazıp üzerinde taşıyan kimse herkesin gözüne olabildiğince şirin okunuşu sevimli görünür. *Yedi sefer sürme üzerine okuyarak gözlerine sürme ...

Sevgi ve Huzur İçin Dua

Sevgi ve huzuru artırmak niyeti ile cin suresinin ilk beş ayeti kara biber yada küçük kırmızı mum üzerine yüz bir defa okunup yakılırsa beklenhlenden daha çok sevgi ve huzur meydana gelir. Sevdiği ki...

Terkeden Kocayı Getirmek İçin Dua

Terk edip giden bir eşi, sevgiliyi geri getirmek yada sevgi ve huzuru artırmak maksadıyla, Arapçada bulunan 28 harflerden her biri ayrı birer kağıda yazılır ve altına da hurufu nariye (ateş gurubu ha...